NLF / Aktivitet / Ballong / Flydag Kjeller
Ballong
Flytjenesten
Mikrofly
Modellfly
Motorfly
Norges Luftsportforbund
Tore Båsland

Flydag Kjeller

Dato: 
Søndag, 29. mai 2011 - 10:00 to 17:00

Tradisjonen tro arrangeres det stor flydag på Kjeller, og i år blir datoen søndag 29. mai. Det er gratis adgang og noen av de største bedriftene i området låner bort parkeringsplassen sin.

Medlemmene i flyklubbene på Kjeller viser fram sine fly på bakken og i luften, i tillegg har vi invitert noen utenfra med spesielle fly. Ta en tur og se selv.

Norge har et lite flymiljø, men vi har gode tradisjoner. Sju år etter at brødrene Wright den 14. desember 1903 fløy første gang med et motorisert fly, fløy baron Cederstrøm over Ekebergsletta i Oslo. Drøyt et år senere fløy premierløytnant Dons flyet ”Start” fra Horten via Moss til Øra i Fredrikstad. Samme år kom det første flyet til Kjeller, en Farman Longhorn med døpenavnet ”Njål”, og første flyging fra Kjeller det var den 21. september 1912. År 2012 er det altså 100-års jubileum for Kjeller flyplass som er Norges og en av verdens eldste flyplasser i kontinuerlig operativ drift.

Det er mer enn 20 fly på Kjeller som er 50 år eller eldre og som fortsatt flyr. Det har vært flyfabrikk på Kjeller.

Du kan gå på flysamlingen på Gardermoen og se fine gamle fly utstilt, men det er bare på Kjeller du kan se dem i luften i sitt rette element. Ta en tur til Kjeller den siste søndagen i mai.

Arrangør: Veteranflygruppen i Nedre Romerike Flyklubb på vegne av Kjeller Aero Senter.

Ytterligere informasjon: http://www.flydagen.no/