NLF / Ballong / Regelverk og Dokumenter
Bjarne Andre Myklebust

Regelverk og Dokumenter

Bestemmelser for ballong

Lov om Luftfart    (Felleseuropeiske bestemmelser som er gjort gjeldende i Norge gjelder der disse er si strid med Lov om Luftfart)

Fra og med 8. april 2021 er det felleseuropeiske bestemmelser for ballong i norge.

EASAs Balloon Rule Book har samlet alle ballongspesifikke bestemmelser. (Vedlikehold, sertifikatkrav, operative bestemmelser, etc.)

Søknadsskjemaer for sertifikat i henhold til Balloon Rule Book finnes hos  Norsk Luftsportstilsyn.

 BSL F 1-1 ("Lufttrafikkreglene", Forskriften innfører Del SERA og noen særnorske tillegg)   

Del SERA (tidligere BSL F 1-1)  ("Standardised European Rules of the Air" angir "lufttrafikkreglene")

Del MED angir de medisinske bestemmelsene 

Uansett hvem som utfører undersøkelsen, skal det utstedes en LAPL-legeattest etter felleseuropeiske medisinske krav. Disse kravene finnes i vedlegg IV (del-MED) til forordning om besetningsmedlemmer, nærmere bestemt avsnitt MED.B.095 i del-MED. Se Section 3 «Specific Requirements for LAPL Medical Certificates» på side 112.

Øvrige opplysninger om LAPL-legeattest kan fås hos Luftfartstilsynet, flymedisinsk seksjon, tlf 23 19 61 90.

 

 

Vedlikehodsbestemmelser

Den kontinuerlige luftdyktigheten ivaretas gjenom å benytte en Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Enhver CAMO som har ballong i sin godkjente håndbok(CAME) kan benyttes. 

Mange norske ballonger benytter CAMO i regi av "Svensk Ballong Federationen"  (http://www.ballong.org) .