NLF / Ballong / Regelverk og Dokumenter
Bjarne Andre Myklebust

Regelverk og Dokumenter

Norske bestemmelser for ballong

Lov om Luftfart    (Felleseuropeiske bestemmelser som er gjort gjeldende i Norge gjelder der disse er si strid med Lov om Luftfart)

BSL D 4-5 - Forskrift om krav til ballongførere   ("Håndbok for luftfart med bemannet friballong" anses som godkjent utdanningssystem i henhold til BSL D 4-5)

Håndbok for luftfart med bemannet friballong   (Operative bestemmelser i håndboken gjelder ikke lengre. Det vises til Part BOP nedenfor. Felleseuropeiske bestemmelser som er gjort gjeldende i Norge gjelder der disse er si strid med Håndbok for luftfart med bemannet friballong)

BSL F 1-1 ("Lufttrafikkreglene", Forskriften innfører Part SERA og noen særnorske tillegg)   

Part SERA (tidligere BSL F 1-1)  ("Standardised European Rules of the Air")

Veiledning til forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer

Part BOP (tidligere BSL D 3-1)  (Operative bestemmelser i "Håndbok for luftfart med bemannet friballong" gjelder ikke lengre.)

Part FCL (Gjelder frem til Part BFCL trer i kraft  8. april 2020. Felleseuropeiske sertifikatbestemmelser kan i Norge intil videre benyttes paralellt med bestemmelsene i  "Håndbok for luftfart med bemannet friballong".)

Part BFCL (Ikrafttredelse i Norge er utsatt inntil videre. Felleseuropeiske sertifikatbestemmelser kan benyttes  paralellt med bestemmelsene i  "Håndbok for luftfart med bemannet friballong". Etter 8. april 2021 må Part BFCL benytes i Norge.)

Part MED (Medisinske sertifikater i henhold til Part MED kan benyttes som et alternativ til legeundersøkelse i henhold til "Håndbok for luftfart med bemannet friballong" / BSL C 1-2 og 1-3.)

 

 

Vedlikehodsbestemmelser

Norske ballonger er underlagt EASAs bestemmelser for kontinuerlig luftdyktighet (EASA Part M).

Regelverket finner du her.

Den kontinuerlige luftdyktigheten ivaretas gjenom å benytte en Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Enhver CAMO som har ballong i sin godkjente håndbok(CAME) kan benyttes. 

Mange norske ballonger benytter CAMO i regi av "Svensk Ballong Federationen"  (http://www.ballong.org) .

 

Nedenfor finner du en samling dokumenter relevant til ballongflyging.