NLF / Fallskjerm / Prosessen med ansettelse av ny fagsjef for Fallskjermseksjonen er i gang. -Ny fagsjef er ansatt (05.11.19).
Jon Gunnar Wold

Prosessen med ansettelse av ny fagsjef for Fallskjermseksjonen er i gang. -Ny fagsjef er ansatt (05.11.19).

Fagsjef leder det daglige arbeidet i Fallskjermseksjonen, Norges Luftsportsforbund (F/NLF) etter retningslinjer gitt fra hovedstyret i NLF og innenfor rammene fra seksjonsstyret F/NLF. Stillingen rapporterer til generalsekretær i NLF.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høyskole eller tilsvarende. Lang og relevant erfaring kan kompensere for dette kravet.
 • Gode IT-kunnskaper, herunder brukererfaring på MS Office-pakken.
 • Kjennskap til Fallskjermseksjonens struktur.
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Som minimum inneha D-lisens og Instruktør 2.
 • Instruktør 1, materiellkontrollør (MK), tandem- og AFF-lisens er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • NLFs fallskjermfaglige ressurs
 • Generalsekretæren kan også utpeke fagsjefen til NLFs fagressurs innen andre fagområder der fagsjefen har kompetanse.
 • Faste sekretær for Fallskjermseksjonens styre.
 • Koordinere Sikkerhets- og utdanningskomiteens (SU) arbeid.
 • Være SU og Materiellsjefens utøvende ledd og kontaktperson mot myndighetene.
 • Koordinering og gjennomføring av F/NLFs sentrale kurs.
 • Forestå seksjonens daglige kontakt med offentlige myndigheter og samarbeidende institusjoner.
 • Gjennom hovedinstruktører og klubbstyrer å ivareta seksjonens kontakt mot medlemmene.
 • Granskningskommisjonens faste sekretær.
 • Utleiers representant for Rikssenteret på Østre Æra.
 • Ansvar for oppfølging av F/NLFs økonomi.
 • Overordnet ansvar for seksjonens interne og eksterne informasjonsarbeid.
 • Oppdatering, vedlikehold og kontroll med F/NLFs internettsider.
 • Behandle innkomne rapporter i seksjonens rapporteringssystem (ORS).
 • Administrere bruker- og lisenssystemet Min Idrett med omkringliggende systemer.
 • Være F/NLFs pressekontakt.

Vi tilbyr

 • Medlemskap i kollektiv pensjonsordning
 • Helseforsikring
 • Godt arbeidsmiljø i NLFs lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Tiltredelse etter avtale. Senest mai 2020 slik at det blir minimum en måneds overlapping/opplæring med nåværende fagsjef.

Arbeidssted vil være NLFs lokaler i Oslo.

Reisevirksomhet og kvelds- og helgearbeid må påregnes. Som kompensasjon for dette tilstås en ukes avspasering.

Skriftlig søknad sendes post@nlf.no innen 31. august 2019.