NLF / Forbund / Noen spørsmål og svar om kontingent, forsikring og kompetansebevis
Nilsen Trond

Noen spørsmål og svar om kontingent, forsikring og kompetansebevis

Som de fleste sikkert kan tenke seg, så har vi ikke kapasitet til å svare om hver og en skal spørre ‘jeg tror jeg har gjort alt rett, kan dere sjekke?’.

Man kan selv sjekke sin status så snart man har lært seg å finne frem i Min Idrett og på E-kurs

Så derfor, her er noen vanlige spørsmål og svar:

Har jeg betalt kontingent? 

Sjekk handlekurven i Min Idrett – ligger det en kontingentfaktura så har du ikke betalt kontingent for en eller flere av de klubber du er medlem i.
Er handlekurven tom og du mener du har betalt, sjekk Betalingshistorikk, der finner du kvittering på alt som er betalt. Sjekk eventuelt din egen bankkonto for å se hva som er trukket om du synes noe ikke stemmer. Viser Min Idrett et medlemskort så er kontingent betalt for det året og for den klubben som står angitt på kortet.

Hvorfor ser jeg ikke medlemskort for neste år selv om jeg har betalt? 

Min Idrett viser bare medlemskort for det året man er i. Kort for påfølgende år vil vises fra og med den 1/1 om det er betalt. 

Om man melder seg inn fra og med 1/11 gjelder medlemskap ut det året + det kommende selv om medlemskort ikke vises før kommende år er startet.

Har jeg betalt forsikringen? 

Sjekk under Lisens – du har betalt de forsikringer som er markert Betalt. Står det Registrert eller Utskrevet er forsikringen ikke betalt. Sjekk evt også kvitteringene dine og til sist eventuelt bankkontoen din.

Hvorfor ser jeg ikke forsikringsbevis for kommende år som jeg har betalt? 

Som for medlemskortet så vises bare den forsikringen som er aktiv, forsikringen for kommende år starter 1/1 og da byttes kortet for inneværende ut med det for kommende år.

For Fallskjerm, HPS og Modell: Om man melder seg inn fra og med 1/11 gjelder forsikringen ut det året + det kommende selv om forsikringskortet ikke vises før kommende år er startet.  Forsikringen blir markert Betalt den dagen den betales og er gyldig fra og med den dagen. Reiseforsikringen har ikke disse ‘gratismånedene’ – den følger kalenderåret.

For Fallskjerm og HPS 

Jeg har tatt et e-kurs for å fornye fallskjermlisens/flygebevis – hvordan kan jeg sjekke at alt er ok? 

Sjekk om kompetansebeviset (=fallskjermlisens/flygebevis) er oppdatert med ny utløspdato. Dette finner du i Min Idrett på nett under Kurs og Oppnådd kompetanse – eller under Mine Kort i Min Idrett appen. Er det oppdatert og inneholder alle dine kompetanser med ny utløpsdato så er den delen ok. Det tar ca 1 time +/- fra gjennomført e-kurs til man kan forvente at alt er oppdatert.

 

(Husk å betale kontingent og den obligatoriske forsikringen)

Om det ikke er oppdatert har vi DENNE GUIDEN - den er laget for HPS, men er lik for fallskjerm.

Da kan du sjekke om du har gjort alt rett. Det skal stå Ferdig på quiz og Levert til vurdering om det er med instruktør/FL godkjenning. Om du er godkjent av instruktør, skal det stå Karaktersatt.
Er det noe som skal godkjennes av instruktør og det ikke står Karaktersatt, så kontakter du den du har valgt at skal godkjenne.

Om quiz står som Ferdig på en egenfornyelse (kun HPS) eller
Om quiz står som Ferdig på en fornyelse med instruktør OG det står Levert til vurdering OG Karaktersatt OG det har gått mer enn et døgn uten at kompetansebeviset er oppdatert – kontakt NLF.