NLF / Forbund / Atle Klungrehaug tildelt NAKs gullnål
Jon Gunnar Wold

Atle Klungrehaug tildelt NAKs gullnål

Atle Klungrehaug ble tildelt NAKs gullnål for sin mangeårige innsats for Skedsmo modellflyklubb og det norske frifluktmiljøet. Utdelingen ble foretatt av NLFs president Rolf Liland (til venstre) under Modellflyseksjonens klubbledermøte på Gardermoen lørdag 1. mars 2014. Vi gratulerer!

Atle Klungrehaug har vært medlem av Skedsmo Modellflyklubb siden 1975 og vært klubbleder fra 1980-tallet, et verv han fremdeles innehar. Gjennom hans ledelse har klubben vokst betydelig og er et godt sammensveiset miljø med rom for alle typer modellflyging. Som gruppeleder for FAI-klassene F1 (Frittflygende modeller) har Klungrehaug årlig arrangert det internasjonale stevnet "Smalliday on Ice". Han har stått bak hele fire nordiske mesterskap i friflukt, arrangert uttallige NM og uttaksstevner, og arrangert World Cup stevner i Sverige. Klungrehaug er en selvskreven lagleder for de norske EM- og VM-lagene, og han har selv deltatt på høyt internasjonalt nivå i klasse F1A i flere tiår. Atle deler flittig av sin kunnskap både i klubben og som mangeårig spalteredaktør i medlemsbladet MI. Han er en dyktig administrator og klubbleder, og har bemerket seg med nasjonalt og internasjonalt ungdomsarbeid.

Norsk Aero Klubbs gullnål
NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats som tillitsvalgt i NLF, tilsluttede klubber og andre som forbundet finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.