NLF / Forbund / Avinor og NLF har bestilt nytt elfly
Jon Gunnar Wold

Avinor og NLF har bestilt nytt elfly

NLF og Avinor fortsetter arbeidet med å fremme elektrisk luftfart, og har bestilt elflyet Velis Electro som forventes levert til Norge sommeren 2021. Flyet er svært likt Alpha Electro som fløy i Norge i 2018 og 2019, men en svært viktig forskjell er at Velis Electro er et typegodkjent fly (ikke experimental), og derved også kan benyttes til flygeropplæring.  Les pressemeldingen fra Avinor her.

LN-ELA til luftfartsmuseet i Bodø

I 2017 inngikk Avinor og Norges Luftsportforbund avtale om et samarbeidsprosjekt for å fremme elektrisk luftfart i Norge. Hovedelementet i avtalen var anskaffelsen av en Pipistrel Alpha Elektro med registreringsbokstavene LN-ELA som skulle driftes av partene i samarbeid. Den første offisielle flygingen var på Oslo Lufthavn, Gardermoen i juni 2018 med Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen som pilot og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som passasjer. Prosjektet fikk meget stor og positiv oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Under en demonstrasjonsflyging med LN-ELA fra Gullknapp flyplass ved Arendal i august i 2019 fikk flyet motorstopp og piloten utførte en nødlanding i et tjern. Ingen av de to ombordværende ble skadet. Statens Havarikommisjon jobber fortsatt med saken, og en endelig rapport er først ventet sent på høsten i år. Selve flyet fikk lite skader, men som følge av at det ble liggende i vann i noen timer er det en forutsetning at svært mange deler må skiftes dersom flyet skal repareres til flybar stand igjen. Økonomisk sett ble det da konkludert med totalskade. Planen var lenge at LN-ELA skulle repareres og komme i luften igjen så snart som mulig. Avinor og NLF har i fellesskap tatt beslutningen at LN-ELA ikke repareres til flydyktig stand, men isteden benyttes i utstillingsøyemed på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for dokumentere den første fasen av elektrisk luftfart i Norge. Samtidig ble det besluttet å bestille en fabrikkny Pipistel Velis Electro. Det nye flyet skal leveres i mai/juni 2021. Teknisk Ukeblad har skrevet en artikkel etter at beslutningen ble kjent den 3. juli.