NLF / Forbund / Cold Response 2022
Knut Aldrin

Cold Response 2022

Kartutsnittet viser noen av restriksjonsområdene som vil bli aktivert i forbindelse med øvelse Cold Response 2022

I perioden 14. mars til 31. mars 2022 vil det bli gjennomført en multinasjonal militærøvelse som berører store deler av landet, men særlig områdene rundt Evenes, Bardufoss og Tromsø.

Det opprettet en rekke restriksjonsområder, som vil være aktive i perioden øvelsen pågår. Områdene er permanent aktive, 24 timer i døgnet. I henhold til forskrift om opprettelse av midlertidige restriksjonsområder ved militærøvelsen Cold Response 2022 gjelder restriksjonene all luftfart, inkludert modellfly og ubemannede luftfartøy. Se AIP AIRAC SUP 03/22 for å finne beskrivelsene av områdene.

Det vil i tillegg foregå stor aktivitet i resten av landet, i de allerede definerte FUA-områdene. Dette vil annonseres per NOTAM, og det er derfor viktig å lese nøye gjennom NOTAM før du skal ut og fly. Se AIP ENR 5.2, samt AIP ENR 6-30 og AIP ENR 6-31 for kart over områdene.

 

Vedlagte dokument inneholder informasjon om aktivitet under øvelsen. Vi oppfordrer klubbene til å distribuere og synliggjøre dette til medlemmene.