NLF / Forbund / Helsedirektøren åpner for mer aktivitet – snart kommer luftsportens koronavettregler
Torkell

Helsedirektøren åpner for mer aktivitet – snart kommer luftsportens koronavettregler

Bjørn Guldvog, helsedirektør. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Helsedirektør Bjørn Guldvog slår fast at idrett kan utøves, men det bør ikke være mer enn fem personer i en gruppe. Det bør videre være en minsteavstand på to meter mellom personene til enhver tid. 

Idrettspresident Berit Kjøll ba i brev til Helsedirektoratet om en straksavklaring med henblikk på hvordan forbudet mot «organisert idrettsaktivitet» er å forstå. Bakgrunnen for forespørselen er stor usikkerhet blant særforbundene knyttet til hvordan de skal tolke Helsedirektoratets vedtak. Også for Norges Luftsportforbund (NLF) har dette vært en «nøtt». I pressekonferanse 1. april kom avklaringen: 

Det er tillatt å drive alle idrettsaktiviteter der flere samles, men Guldvog understreker at det ikke bør samles flere enn fem personer i en gruppe, og det bør til enhver tid være minst to meter mellom personene. Bruk av felles innendørsanlegg som garderober bør unngås. Utover dette frarådes bruk av kollektivtransport til og fra aktiviteten. 

Guldvog understreket at det ikke har noen betydning for tolkningen av regelverket om aktiviteten utføres i regi av en organisasjon eller om man samles rent spontant som privatpersoner. Tvert i mot trakk helsedirektøren fram fordelene ved at dette organiseres av idrettslagene selv. 

Kjøll har nå bedt alle særforbund om å lage «koronavettregler» for de aktivitetene de organiserer som skal gjøre det lettere for klubbene å dra nytte av helsedirektørens liberaliserende fortolkning av regelverket. NLF regner med at koronavettregler for luftsportsaktivitetene vil være klare innen 3. april.