NLF / Forbund / Klubbadmin
Jon Gunnar Wold

Klubbadmin

Hjelp til Klubbadmin

Klubbadmin er klubbenes verktøy for medlemsadministrasjon, men klubbene er kanskje ikke klar over at idrettskretsene tilbyr kurs i bruk av Klubbadmin? Vi anbefaler alle klubber å melde på sine medlemsansvarlige på slike kurs. Her finner du oversikt over idrettskretser. Der det ikke er satt opp kurs enda, kan klubben ta kontakt med kretsen og etterlyse nye kurs, slik at de vet at det er etterspørsel.

Dersom klubben ønsker at et medlem skal ha tilgang som medlemsansvarlig, er det NLF som tildeler slik tilgang. Henvend deg til medlemsservice på melwin@nlf.no.

Om Klubbadmin og Klubbadmin BETA

Online brukerveiledning for Klubbadmin finnes her. NIF-IT har siden 2017 holdt på med å redesigne medlemssystemet. Den nye versjonen vil inntil den er helt ferdig bli omtalt som Medlem BETA i KlubbAdmin. Det betyr også at beta versjonen vil fungere "side om side" med eksisterende medlemssystem. Etterhvert som prosessen går videre vil NIF med månedlige intervaller fylle på betaversjonen med ny funksjonalitet. Selv om dette er en betaversjon vil eventuelle endringer som gjøres bli lagret på samme måte som i den ordinære versjonen av KlubbAdmin. Du må derfor bare gjøre reelle endringer, og ikke opprette testdata eller lignende. Mer om dette og hva de ulike Beta-lanseringene inneholder finnes her: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin_beta_versjon

Fakturering i Klubbadmin

NLF fakturerer medlemskontingenten for klubbene. Klubben selv ser ikke hva som er fakturert til det enkelte medlem, kun status på betalingen. Klubben kan fakturere egne medlemmer for andre avgifter en kontingenten, dersom det er ønskelig. Det kan være salg av fuel, leie av fly, treningsavgift eller andre ting. Det krever at klubbens leder oppretter en avtale med betalingsleverandøren Buypass, som benyttes i Min idrett og Klubbadmin. Fremgangsmåte er beskrevet her. 

Bedre klubb!

Bedre klubb er et helt nytt verktøy som ble lansert tirsdag 26. februar. Det skal hjelpe idrettslag til en bedre og enklere hverdag. Bedre klubb hjelper også til med å lage et riktig bilde av hvordan det står til i ditt idrettslag, og hva som eventuelt kan gjøres for at idrettslaget skal bli enda bedre.

Bedre klubb del 1 som ble lansert først, er for hovedstyret i idrettslaget. Her får styret spørsmål som vil hjelpe med å ivareta sju grunnleggende ansvarsområder for styret i et idrettslag. Du finner Bedre klubb ved å logge inn i Klubbadmin, og følger lenken til "Bedre klubb" fra hovedmenyen. Lykke til!