NLF / Forbund / Klubbpakka - et nyttig produkt for klubbene
Arne Mathisen

Klubbpakka - et nyttig produkt for klubbene

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy skreddersydd for klubbenes virksomhet som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka inneholder en rekke standarddokumenter samt omfattende juridisk og praktisk veiledning innenfor sentrale idrettsrelaterte fagområder, herunder også i forhold til NIFs lov og lovnorm for idrettslag.

Klubbpakka er et ”levende” produkt som jevnlig vil bli oppdatert i forhold til endringer i idrettens regelverk og sivilrettslige bestemmelser.

Klubbpakka er utarbeidet av advokatene Pål Kleven og Tomas Kristensen i advokatfirma Kleven & Kristensen, som i mange år har bistått store aktører på organisasjonssiden i norsk idrett. For nærmere informasjon om advokatfirma Kleven & Kristensen og om Klubbpakka, se www.kleven-kristensen.no.

Norges Luftsportforbund mener Klubbpakka vil bidra til å øke profesjonaliteten og kunnskapen blant tillitsvalgte slik at klubbenes interesser og verdier ivaretas på en god og hensiktsmessig måte. I en tid hvor vi opplever en stadig større ”rettsliggjøring”, økt fokus på lover og regler og kommersialisering av virksomhetene, er det viktig at klubbene opptrer korrekt overfor omverdenen og i forhold til egne medlemmer og ansatte. I tillegg vil de mange standarddokumentene i Klubbpakka i stor grad bidra til å effektivisere og kvalitetssikre organisasjonsarbeidet.

Vi er overbevist om at våre idrettslag vil ha stor nytte og glede av Klubbpakka, og vi har derfor fremforhandlet en avtale med Advokatfirma Kleven & Kristensen som innebærer at våre medlemsklubber kan tegne et abonnement til en rabattert pris av kr 2 490 (eks mva) pr år. Bindingsperioden er tre år. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende abonnementsvilkår slik de fremkommer på www.klubbpakka.no.

 Norges Luftsportforbund oppfordrer klubbene til å tegne abonnement på Klubbpakka.