NLF / Forbund / NLF søker flyteknisk fagsjef og luftdyktighetssjef CAO
Jon Gunnar Wold

NLF søker flyteknisk fagsjef og luftdyktighetssjef CAO

Norges Luftsportforbund (NLF) driver en kombinert luftdyktighetsorganisasjon (CAO) som bistår medlemsklubber og andre flyeiere i arbeidet med å styre og etterprøve luftdyktigheten av seilfly og motorfly. I tillegg yter NLF flyteknisk rådgivning til sportsflyklubber. NLFs flytekniske fagsjef går av med pensjon i løpet av første halvår 2024, og forbundet søker derfor hans etterfølger.

Flyteknisk fagsjef og luftdyktighetssjef CAO skal planlegge og lede det faglige luftdyktighetsarbeidet samt veilede NLFs luftdyktighetsinspektører. Kjerneoppgaven består i å sikre at NLF CAO til enhver tid driftes i samsvar med kravene i regelverket (del-CAO). Flyteknisk fagsjef og luftdyktighetssjef CAO rapporterer til CAO-ens ansvarlige leder som er NLFs generalsekretær. Stillingens omfang er 100 prosent.

Norges Luftsportforbund ser etter en person med følgende kvalifikasjoner:

 • Praktisk erfaring og ekspertise innen bruk av flysikkerhetsstandarder og sikker driftspraksis
 • Omfattende kunnskap om vedlikeholdsregelverket (del-ML) og tilhørende krav og prosedyrer
 • Fem års luftfartserfaring, hvorav minst to år fra luftfartsindustrien i en passende stilling
 • Kunnskap om et relevant utvalg av de typene luftfartøyer eller komponenter som omfattes av arbeidet som NLF CAO er godkjent for å utføre
 • Kunnskap om vedlikeholdsstandarder (inkludert prinsipper for menneskelige faktorer)
 • Kunnskap om kvalitetssystemer
 • Interesse for luftfart og luftsport/allmennflyging
 • Gode datakunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også til å samarbeide med myndighetene og på tvers av luftsportsgrenene i NLF.

For å kunne tiltre stillingen, må kandidaten oppfylle kravene i AMC1 CAO.A.035(c). Luftfartsmyndigheten kan bistå NLF med å vurdere om søkeren oppfyller ovennevnte krav til kunnskap om et relevant utvalg av luftfartøytyper.
Det er en fordel om søkeren har flyteknikersertifikat utstedt i tråd med del-66 for én eller flere luftfartøytyper/kategorier som er relevant for NLF CAO.
Det er videre en fordel om søkeren er akseptert som luftdyktighetsinspektør (ARS – airworthiness review staff) i henhold til CAO.045 bokstav b for seilfly og/eller motorfly, eller innehar de kvalifikasjonene som CAO.045 krever for slik aksept.

For stillingen tilbyr vi:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et meget godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og kvalifikasjoner
 • God kollektiv pensjonsforsikring
 • Arbeidssted i NLFs lokaler i Oslo og/eller Elverum

Stillingen har en gjensidig prøvetid på seks måneder.

Søknadsfrist: 25. september. Søknad sendes pr. e-post til post@nlf.no

Om arbeidsgiveren

Norges Luftsportforbund (NLF) er et særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og organiserer følgende idretter under fellesbetegnelsen luftsport: Ballongflyging, fallskjerm- hopping, hanggliding, paragliding, speedgliding, modellflyging, motorflyging, seilflyging og sportsflyging. NLF har mer enn 250 tilsluttede klubber over hele landet med til sammen ca. 20 000 medlemskap. NLF har også en frivillig søk- og redningstjeneste (NLFs flytjeneste).