NLF / Forbund / Norges Luftsportforbunds gullmedalje med diplom tildelt Jens-Henrik Johnsen, post mortem
Jon Gunnar Wold

Norges Luftsportforbunds gullmedalje med diplom tildelt Jens-Henrik Johnsen, post mortem

Jens-Henriks familie mottok NLFs gullmedalje. Her flankert av NLFs generalsekretær og president. Fra venstre: Oddne, Lene, Sindre, Silje og Ann Mari. Foto: Lisbeth Laupsa

Det er i år 30 år siden NAK/NLFs daværende generalsekretær, Jens-Henrik Johnsen, omkom i en fallskjermulykke på Aursletta ved Trandum under trening til fallskjermhopp på Nordpolen. Jens-Henriks familie og Veteranenes fallskjermklubb hadde invitert til en minnedag på fallskjermsenteret på Østre Æra den 13. august. Det var 120 deltakere på det innholdsrike arrangementet som ble gjennomført i strålende vær. NLFs president og generalsekretær var blant deltakerne, og luftsportspresidenten hadde æren av å tildele hederstegnet som ble mottatt av familien.
Mer om Jens-Henrik her