NLF / Forbund / Norges Luftsportforbunds sentrale komiteer fra januar 2020
Laupsa John Eirik

Norges Luftsportforbunds sentrale komiteer fra januar 2020

På luftsportstinget velges Luftsportstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette nødvendige komiteer. I Norges Luftsportforbund er det etablert en ordning hvor komiteer skal fungere i to år fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting. Ordningen med å vente noen måneder før de øvrige komitéer nedsettes gir Luftsportstyret tid til å bli kjent med hverandre og organisasjonen før de utpeker de komitéene som er underlagt styret. (Unntatt fra dette er kontrollkomité og valgkomité som i henhold til forbundets lov velges på tinget for tingperioden og rapporterer direkte til luftsportstinget).

Hver komité har en ansatt i NLF som sin kontakt og ressursperson. Det skal skrives referat fra alle komitémøter. Tidlig i 2020 blir det etablert et sted på hjemmesiden hvor alle komitéenes referater skal ligge systematisert. 

De komitéer som nå innsettes av forbundsstyret per 1. januar 2020 skal fungere frem til 31. desember 2021. Det gjenstår fortsatt noen poster som skal fylles, men dette forventes å være avklart tidlig i januar. Den komplette sammensetningen av alle komitéer finner du her  http://www.nlf.no/info/luftsportstyret-komiteer-og-utvalg

Oversikt over komité, komitéleder og kontaktperson i administrasjonen:

Komité Komitéleder Kontaktperson i NLF adm.
NLFs ungdomskomité Bendik Harald Thommesen Tom Brien
NLFs jentenettverk Mariann Brattland Lise Grønskar
NLFs sikkerhetskomité Rolf Liland Torkell Sætervadet
NLFs luftromskomité Per Osen Jostein Tangen
NLFs anleggskomité Lars Øyno Jon Gunnar Wold
NLFs flytekniske komité Ulf Bjørtomt Einar Bjørnebekk
NLFs hederstegnskomité Rebecca Hansen Sissel Orderdalen
NLFs lovkomité Arne Kristian Boiesen og Per Bjørge Jon Gunnar Wold