NLF / Forbund / Ny lovnorm for små klubber
Jon Gunnar Wold

Ny lovnorm for små klubber

Norges idrettsforbund (NIF) har laget en forenklet lovnorm for klubber med færre enn 75 medlemmer og mindre enn 250.000 i årlig omsetning. Alle klubber tilsluttet NLF må vedta en lov iht. NIFs lovnorm for idrettslag, og fra og med mandag 20. oktober 2020 kan alle de små luftsportklubbene som møter kriteriene endre sin lov til å være basert på den nye, forenklede lovnormen. Lovnormen er en betydelig forenkling, som blant annet innebærer at klubben:

  • Kun må velge tre styremedlemmer
  • Slipper kravet om kontrollutvalg og valgkomité

Ytterligere lempninger i krav til idrettslaget kan du lese om her.

Ordningen innebærer ingen tap av rettigheter for klubben, verken i form av representasjon på forbundets årsmøter og ting, eller for tilskuddsordninger. Luftsportforbundet ser ingen ulemper med ny lovnorm, og anbefaler alle våre klubber som møter disse kriteriene å foreslå å endre lov på neste årsmøte.

Prøveordning

Ordningen trådte i kraft 20. oktober som en prøveordning, men Idrettstinget vil endelig beslutte om ordningen skal bli permanent. Klubber som endrer lov må være forberedt på at de kan måtte gå over til ordinær lovnorm senere. Alle eksisterende klubber som møter kriteriene kan endre sin lovnorm, men ordningen gjelder også ved opptak av nye klubber.

Slik får klubben ny lov

  1. Det må avholdes ordinært eller ekstraordinært årsmøte, hvor klubben vedtar ny lov og deretter foretar valg iht. ny lovnorm. Dokument-maler til dette finnes her
  2. Medlemsansvarlig endrer lovnorm i Klubbadmin. Her er veilledning

Spørsmål og svar

Dersom en klubb med forenklet lov på et senere tidspunkt får flere enn 75 medlemmer og/eller overstiger omsetningsgrensen, må klubben på neste årsmøte vedta ny lov etter den ordinære lovnormen, og foreta valg og opprette valgkomite og kontrollutvalg iht. kravene i den ordinære lovnormen (samme som klubben har i dag).

Øvrige spørsmål om klubbenes lov og/eller årsmøte kan rettes til idrettskretsen klubben er tilsluttet.

Lenker