NLF / Forbund / Ny TMA-sektor over Notodden flyplass
Jostein Tangen

Ny TMA-sektor over Notodden flyplass

Utvidelsen av Farris TMA, som trådte i kraft i juni skaper problemer

Utvidelse av Farris TMA over Notodden flyplass skaper store problemer for luftsportsutøvere. Seilflygere fra Lunde og Notodden kan risikere å måtte holde seg under 5500 fot  dersom Farris ikke har kapasietet til å klarere dem opp i TMA'en. Da det viste seg umulig å finne kortsiktige løsninger for tilgang i luftrommet måtte Kanalglide i Lunde kaselleres. HPS utøvere kan ikke lenger fly over 5500 fot i området siden de ikke har flyradio og transponder. I tilleg skaper radiopåbudet i informasjonssonen rundt Notodden problemer fro Hang- og paraglidere i lavere høyde.

Luftromskomiteen ble ved årsskiftet gjort oppmerksom på at det ville komme en reorganisering/utvidelse av Farris TMA rundt Notodden.Det har vært en løpende uformell dialog mellom Avinor, Luftfartstilsynet og NLF i hele 2022.   De formelle brevene i saken kan dere lese på https://nlf.no/info/luftromskomiteen.

Den nye luftromsorganiseringen rundt Notodden tar utgangspunkt i Notodden flyplass ønske om nye instrumentprosedyrer. Det er strenge felleseuropeiske krav til luftrom rundt slike prosedyrer. Vi har opplevd at Avinor, som har fått oppdraget med å utforme prosedyrer og luftromsendringer, har hatt stor forståelse for Luftsportens vanskelige situasjon. På grunn av regelverket har det imidlertid vist seg vanskelig å finne rom for løsninger som kan kompensere for de  ulempene endringene har medført for luftsport.

Det eneste kompenserende tiltaket så langt er et relativt lite område nordvest for Notodden som vil bli publisert som luftsportsområde 16. juli.

Luftromskomiteen har fortsatt håp om å komme frem til løsninger som kan gjøre konsekvensene av de nye IFR-rutene til Notodden mindre for luftsportsutøvere.