NLF / Forbund / Ny veileder for VFR-innflyging med småfly og helikopter
Anonymous

Ny veileder for VFR-innflyging med småfly og helikopter

Anbefalt prosedyre for ankomst til ubetjente flyplasser. Ved bruk av PFLY-avtalen er en slik fullstendig overflygingsrunde forutsatt i avtalen. Illustrasjon: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har utarbeidet en veileder om visuell inn- og utflyging til landingsplasser for fly og helikopter. En prosedyre for overflyging av ubetjente plasser er også utarbeidet, og denne forutsettes anvendt når man benytter PFLY-avtalen for bruk av Avinors plasser utenom åpningstid. 

Innflyging og prosedyre for landingsplasser som ikke har teknisk/operativ godkjenning reguleres normalt ikke av Luftfartstilsynet. Denne veilederen beskriver en anbefalt fremgangsmåte for innflyging og landingsrunde for landingsplasser uten kontroll- eller informasjonstjenester.

Dersom det er etablert andre lokale prosedyrer for innflyging og landingsrunden til en landingsplass enn det som beskrives i veilederen, så er det de lokale prosedyrene som gjelder.

Hensikten med denne veilederen er å beskrive en felles standard for de tilfellene der ingenting annet er beskrevet. Luftfartstilsynet vil gjennomføre en evaluering av standarden i løpet av 2021. Har du synspunkter er det viktig at disse sendes til Luftfartstilsynet. Kontaktinformasjon finner du i veilederen. 

Innholdet i veilederen er basert på FAA Advisory Circular No 90-66B og CAA UK CAP 1535 tilpasset norske forhold.

Du finner veilederen her. Veilederen for VFR-innflyging inngår i en serie av veiledere skreddersydd for flyging med småfly og helikopter.

Du finner en høyoppløselig versjon av prosedyren for overflyvning her