NLF / Forbund / Otto får gull
Bjarne Andre Myklebust

Otto får gull

NLF's president Arild Solbakken (t.v) tildeler her NAK's gullmedalje med diplom
NLF's president Arild Solbakken (t.v) tildeler her NAK's gullmedalje med diplom til Otto Scharff. (Foto: Roger Holm)

Otto Scharff (t.h.) fikk tildelt forbundets høyeste utmerkelse, NAKs gullmedalje av NLFs president, Arild Solbakken, under et arrangement i Oslo nylig. Han får hedertegnet for sitt mangeårige virke for norsk luftsport.

Otto har vært pioner og aktiv innen flere av forbundets aktiviteter, men får utmerkselsen spesielt for sitt aktive bidrag med å få mikroflyging akseptert og etablert som en ny gren i forbundet. Hederstegnet skulle vært tildelt i tilknytning til markeringen av norsk mikroflygings 25 års jubileum under Luftsportstinget i april, men han var da forhindret. Les mer på Mikroflyseksjonens web-sider.

Medaljen ble tildelt av forbundspresident Arild Solbakken under en middag på DS Louise på Aker Brygge, der også hans kone Kristi, assisterende generalsekretær Arne Mathisen, fagsjef Tom Bjerke og leder av mikroflyseksjonen Roger Holm var tilstede.

Medaljen ble tildelt for det arbeidet som ble gjort i løpet av de fem årene de første pionerene brukte for å teste ut konseptet og lage det nødvendige grunnlaget for å få formalisert Mikroflyseksjonen som en legal virksomhet i de norske forskriftene fra våren 1986. Det var mange som gjorde en stor innsats i denne tiden, og som en markering av 25 års jubileet var den stor ære for seksjonen at hederstegnkomiteen valgte å tildele organisasjones høyeste utmerkelse til den første lederen.

Otto og Kristi flytter i disse dager fra Frogner i Oslo og inn i et nyoppusset hus med privat naturlig landingsstripe i Sylling.