NLF / Forbund / Pål Westerhaug tildelt NAKs gullnål
Jon Gunnar Wold

Pål Westerhaug tildelt NAKs gullnål

Pål Westerhaug ble tildelt NAKs gullnål for sin mangeårige innsats for Løten modellflyklubb og FAI-klassen F3A i Norge. Utdelingen ble foretatt av NLFs president Rolf Liland (til venstre) under Modellflyseksjonens klubbledermøte på Gardermoen lørdag 1. mars 2014. Vi gratulerer!

Pål har vært primus motor i Løten MFK siden oppstarten på begynnelsen av 1980-tallet, og har i tillegg vært en sentral person for F3A i Norge som gruppeleder og som arrangør av årlige uttaksstevner, NM og Nordisk mesterskap. Videre har Pål som aktiv utøver deltatt på VM, EM og Nordiske mesterskap. Han har med sin enorme arbeidskapasitet vært en pådriver og en tydelig lederskikkelse i modellflyklubben i alle sine år som leder, og er fortsatt utrettelig aktiv med å lede klubben og arrangere og delta i konkurranser.

 Norsk Aero Klubbs gullnål
NAKs gullnål tildeles personer med mangeårig innsats som tillitsvalgt i NLF, tilsluttede klubber og andre som forbundet finner å ha fortjent en slik spesiell påskjønnelse.