NLF / Forbund / Statsbudsjettet for 2023
Jostein Tangen

Statsbudsjettet for 2023

Idrettsforbundet er godt fornøyd med deler av statsbudsjettet for 2023. Strømstøtteordningen forlenges til og med juni og potten for momskompensasjon øker slik at det heller ikke i 2023 legges opp til å benytte avkortning i kompensasjonen. Til tross for disse gode nyhetene jobber Luftsportforbundet for å gjøre ordningene enda bedre. Dagens ordning for momskompensasjon gjennom idretten gir ingen garanti for at all innbetalt moms blir kompensert. Luftsportforbundet har startet et arbeid som vi håper resulterer i at klubber som kan dokumentere ekstraordinært store momskostnader vil kunne få disse kompensert i sin helhet. Dette krever imidlertid en endring av forskriften, en prosess som tar tid og vi tror uansett ikke det er mulig å nå frem slik at det kan gi noen effekt for inneværende års regnskap. Arbeidet er prioritert hos oss og vi har håp om å kunne lykkes med saken og at det er på plass til momskompensasjonen for 2023 som det søkes om innen august 2024.