NLF / Forbund / Strømstøtte til klubber
Jostein Tangen

Strømstøtte til klubber

Klubber og foreninger med strømforbruk i regioner av landet med unormalt høye strømpriser kan søke støtte.

Det er nå mulig å søke om støtte for strømregninger i april, mai og juni 2022.

Fristen for søknad er 7. september.

Benytt nedestående lenke til Lottstift for å søke om strømstøtte.

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/