NLF / Forbund / Tid for årsmøter
Santiago Amengual

Tid for årsmøter

Det er nå tid for å gjennomføre årsmøter i klubber og lag. Årsmøtet er medlemmenes møte hvor de kan bestemme hva som skal skje det neste året.

  • Fra 1. januar 2022 er det innført ny lovnorm for idrettslag. Endringer i tråd med lovnormen kan vedtas av styret. Oppdatert lov må bekjentgjøres overfor medlemmene. 
  • Samordnet rapportering åpner 1. april. Her skal medlemstall og aktivitetstall pr. 31. desember 2021 rapporteres inn sammen med organisasjonsdata og andre spørsmål som skal besvares. 

Les mer her