NLF / Forbund / Ytterligere informasjon vedrørende stans av luftsportsaktivitet
Laupsa John Eirik

Ytterligere informasjon vedrørende stans av luftsportsaktivitet

Det har kommet en rekke henvendelser til Norges Luftsportforbund etter gårsdagen melding om stans av luftsportsaktivitet.

NLF har lojalt fulgt pålegget fra Norges Idrettsforbund, som vi er en del av. Dette sier at "..all idrett, treninger, og konkurranser opphører med umiddelbar virkning." Tiltaket er den praktiske oppfølgingen av Helsedirektoratets vedtak.  

Luftsportforbundet har, i lys av alle henvendelsene vi har fått, tatt kontakt med Norges Idrettsforbund for å få en ytterligere tydeliggjøring av hva som omfattes av formuleringen  "..all idrett, treninger, og konkurranser opphører med umiddelbar virkning."

Norges Idrettsforbund  tar saken opp i møte i sin beredskapsgruppe søndag morgen. Inntil videre gjelder derfor det som tidligere er sendt ut. Ny informasjon vil følge søndag formiddag.  

Nedenfor følger NLFs foreløpige vurdering av saken (PDF-dokument) i forkant av henvendelsen til NIF lørdag formiddag.

 

For Norges Luftsportforbund

 

President Asle Sudbø og Generalsekretær John Eirik Laupsa