NLF / Hangglidingparagliding / Elektroniske teoriprøver
Nilsen Trond

Elektroniske teoriprøver

Som en god del medlemmer alt kjenner til så har vi i år jobbet med å gjøre teoriprøvene elektroniske og tilgjengelige via Min Idrett. Per idag finnes det nå tilgjengelige teoriprøver (på norsk) for nivåene PP2-PP5 og SPG2-SPG5. PP2 er tilgjengelig på engelsk, de øvrige engelske versjonene vil dukke opp i løpet av høsten.

Prøvene fungerer på PC, nettbrett og telefon, men vær obs på at klubbvalg som vanlig skal markeres over eller foran klubbens navn, ikke under. (Hold telefonen horisontalt så vises avmerkingspunktet rett)

Dersom din klubb har valgt å benytte dette så vil du kunne avlegge elektronisk prøve. Om du ønsker å kunne avlegge elektronisk teoriprøve så snakk med din instruktør og avtal dette. Dersom klubben bruker dette vil instruktøren din kunne gi deg nødvendig passord.
Vær obs på at dette er ganske nytt og det vil være en del klubber og instruktører som ikke har satt seg inn i dette, og dermed kanskje ikke tilbyt denne løsningen riktig ennå.
Du vil kun komme inn på prøver for nivået over det du har i dag, du må ha et gyldig elev-/eller flygebevis for å komme inn. (Har du PP2, kommer du kun inn på prøven for PP3 osv)

Prøvene er lagt opp slik at de krever 100% rett for å vises som Bestått i Min Idrett. Anbefalt fremgangsmåte er å først forsøke seg en gang uten hjelpemidler så man får et mål på ens faktiske kunnskaper der og da. Får man ikke 100% rett i først omgang kan man forsøke igjen MED hjelpemidler (men ikke ring en venn...)

En gjennomført teoriprøve gir ingen spesifikk kompetanse og vil derfor ikke vises på kompetansebevset, men kun under gjennomførte kurs i Min Idrett. Din instruktør vil kunne se at du har gjennomført dersom han/hun har instruktørtilgang på prøven (og du har valgt samme klubb som instruktøren tilhører) eller ved at du viser at den står som gjennomført på din side i Min Idrett.

Spørsmålene og svaralternativene stokkes for hvert forsøk og du får ikke vite hva du har svart rett eller feil på. Målet med å gjøre det på denne måten er å sikre at man vet hva som er rett svar (og ikke bare gjetter) - og at det man ikke visste svaret på, ja det vet man etter fullført prøve hvor man kunne finne svar på. Dermed får man en gjennomgang både av kunnskaper i de faktiske emnene, og en sjekk av om man vet hvor man kan finne svar. Nettopp hvor man kan finne svar er et felt vi ser mange kan bli bedre på. Alle kan ha bruk for å sjekke sine teorikunnskaper en gang i blant da alle ikke kan huske alt, og det er lettere å huske hvor man kan finnesvar, enn å huske alle svarene.

Så er det noen som tenker at dagens regelverk spesifiserer minimum 70% rett i hvert emne for å bestå, hvilket er helt korrekt. Derfor er det fortsatt anledning til å gjøre prøven skriftlig med en instruktør, eller elektronisk uten hjelpemidler hos en instruktør, hvoretter instruktøren kan gå gjennom med deg som før. Under innfasningen av disse vil nok ikke alle instruktører ønske å benytte elektroniske prøver som må gjennomgås da det naturlig nok krever at man har tatt seg litt tid til å sette seg inn i hvordan man finner dine svar. Da kan man ta den skriftlig, eller sjekke med en annen instruktør. 

Om du finner ting i prøvene du mener er feil eller som er dårlig så gi oss beskjed - det er 420 spørsmål og 1.600 svaralternativer så selv om dette er sett over noen ganger av et antall personer kan det finnes små feil, og da vil vi gjerne vite om dem og rette det opp.

Tilbakemeldingene fra de som har testet denne prøveformen så langt er god, det er lærerikt og samtidig enklere både for prøvekandidat og instruktør, så vi krysser fingrene for at dette blir et positivt bidrag for mange flere.