NLF / Hangglidingparagliding / Hva gjør du når kompetansebeviset ikke oppdaterer seg?
Nilsen Trond

Hva gjør du når kompetansebeviset ikke oppdaterer seg?

Av og til så oppdaterer ikke kompetansebeviset seg slik man forventer når det er gjennomført en utstedelse eller fornyelse/gjenopptagelse, men for at vi skal rekke å hjelpe alle med det de behøver hjelp med, så er det fint om du sjekker at du og eventuelt instruktøren din har gjort det som er nødvendig.

Manglende oppdatering kan ha flere årsaker, så her er noen tips for hva du skal sjekke før du sender ballen videre til NLF. Vi starter med det enkleste tilfellet.

Start med å sjekke om du og eventuelt også instruktøren din har gjort det som er nødvendig. Dersom du finner e-kurset under Gjennomførte kurs i Min Idrett med en fersk dato (Samme eller etter at e-kurs var gjennomført), så har både du og eventuelt instruktøren din gjort det som er nødvendig.

 

Hva gjør du da?   Send en EPOST til NLF der du gir beskjed om hva som ikke har oppdatert seg.

Dersom du IKKE finner e-kurset under gjennomførte kurs med samme dato som du mener du tok det eller instruktør godkjente, så må du sjekke status på ekurs.nif.no

På ditt Dashbord under Aktive finner du e-kurs som enten ikke er fullført av deg eller godkjent av instruktør (eller faglig leder for instruktør eller tandem)

%-fullført kan gi en indikasjon på hva som gjenstår. På et e-kurs med 6 elementer der du skal utføre 5 (3 kryss, et gruppevalg og aktivitetsrapportering) vil f.eks. 83% indikere at du har gjort dine 5 (fornyelse av tandem er et eksempel på et slikt), men den mangler instruktørgodkjenning. På en typisk fornyelse/gjenopptagelse med instruktørgodkjenning er det 7 elementer, du skal utføre 6 og instruktøren 1. En %-verdi under 86 tilsier at det er elementer du ikke har gjort. Gå da tilbake til e-kurset og fullfør slik at %-en øker til 86, gi deretter beskjed til instruktør om at du ønsker godkjenning.

I eksempelet under mangler instruktørgodkjenning på tandemfornyelse og for PP5 er kun 1 av 7 elementer utført, det gjenstår 5 å utføre for søker + godkjenning fra instruktør.

 

 

 

...tilbake