NLF / Hangglidingparagliding / Informasjon fra seksjonsstyret
Nilsen Trond

Informasjon fra seksjonsstyret

Seksjonsstyret vedtok i november 2018 å sette inn styremedlem Brynhild Jorid Rotvold som leder av faglig ledergruppe.

Dette er en prøveordning frem mot årsmøtet, og vil bli vurdert igjen av nytt styre etter årsmøtet.

Dersom dere har saker som ønskes behandlet av faglig ledergruppe kan dere sende mail til lederflg@gmail.com.