NLF / Hangglidingparagliding / NATO øvelse - "Cold Response"
Nilsen Trond

NATO øvelse - "Cold Response"

I forbindelse med NATO øvelsen "Cold Response" er deler av luftrommet rundt Harstad, Bardufoss og Senja sperret av i peridoen 9.mars til 28.mars.

"All flyging i restriksjonsområdene når de er publisert som aktiverte er forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt av Forsvaret eller Luftfartstilsynet. Kontaktpunkt for søknad om særskilt tillatelse skal fremgå av NOTAM.
Restriksjonene gjelder all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly, med mindre NOTAM gir annen informasjon."

Dette medfører at det også er forbud mot å fly med hang-, para- eller speedglider i dette luftrommet såfremt ikke særskilt tillatelse er innhentet.

NOTAM Senja: https://notaminfo.com/explain?id=1233700/0
NOTAM Bardufoss: https://notaminfo.com/explain?id=1233702/0

AIP SUP ngående øvelsen.

Du finner luftromsinfo blant annet HER - DETTE kartet viser samme område, men kun de 2 NOTAMene.