NLF / Hangglidingparagliding / Notodden TIZ/Farris TMA/Polaris ACC: Endring av luftromsorganiseringen
Nilsen Trond

Notodden TIZ/Farris TMA/Polaris ACC: Endring av luftromsorganiseringen

Disse endringene påvirker blant annet starten i Hjartdal som er viktig startsted for hang- og paragliding, samt en del andre områder. I prosessen frem mot denne endringene er konsekvenser av endring formidlet klart og tydlig til relevante parter. I NLFs høringsinnspill er ulemper både for seilfly og HPS med. (Se vedlegg)

Som i alle slike saker så har NLF kjempet mot luftromsendringene ved Notodden fra første stund, både av hensyn til HPS-utøvere og seilflygere. I en del saker vinner vi frem med våre argumenter og sikrer fritt luftrom for våre aktiviteter, andre ganger veier dessverre andre behov eller reguleringer tyngre og vi må tilpasse oss øvrige brukere av det aktuelle luftrommet.

  • Utvidelsen av Notodden TIZ og Farris TMA er dessverre en nødvendig konsekvens av at Notodden har etablert flere instrumentprosedyrer pga. økt instrumenttrafikk. Utvidelsen er som sådan pålagt gjennom forskrift, og den kan neppe unngås innenfor de regler som gjelder for luftfart på nasjonalt og europeisk nivå. 
  • NLF jobber derfor for – og har i lengre tid jobbet for – å få etablert fareområder eller reservert luftrom for ikke-eksklusiv bruk for å redusere de negative virkningene av utvidelsene. Dessverre lyktes NLF ikke med å få Luftfartstilsynet til å sette slike kompenserende tiltak som vilkår for utvidelsen av Notodden TIZ og Farris TMA. Det betyr ikke at slaget er tapt. 
  • NLF jobber også med å etablere midlertidige fareområder som kompenserende tiltak i Farris TMA for sommeren 2022. 
  • NLF ser dessuten på muligheter for overordnede avtaler med Notodden AFIS vedrørende Hjartdal i medhold av den nye luftromsforskriften § 11. Dette er teoretisk sett enklere enn å få etablert fareområde, og unntak fra kravet til radio i slike tilfeller finnes i SERA-forordningen (SERA.6005 bokstav a nr. 1). 
  • I prosessen har luftromskomiteen, herunder Thomas Hirsch fra HPS, vært tett involvert og kommet med faglige innspill som er viderebragt både muntlig og skriftlig ved flere anledninger.  

Høringsinnspill Farris - Notodden