NLF / Hangglidingparagliding / Speedgliderulykke i Loen 28.04.2019
Nilsen Trond

Speedgliderulykke i Loen 28.04.2019

Det er med sorg vi må informere om at Astri Brandal Reynolds fra Nesodden, medlem av Voss Hang- og Paragliderklubb omkom etter en ulykke med speedglider i Loen 28.04.2019.

Våre tanker går til pårørende og venner av den omkomne på en slik tung dag.

Hun har av enn så lenge ikke fastslåtte omstendigheter truffet gondolwiren til Skyliften til Hoven i Loen og deretter falt ned i fjellsiden.

Vi forstår at det vil være et behov for å diskutere hendelsen, men vi ber om at eventuelle spekulasjoner rundt årsaker og hendelsesforløp i sosiale media skjer med respekt både for den omkomne, hennes etterlatte og venner.

Undersøkelse av hendelsen er igangsatt og vi vil frigi opplysninger om hva som ledet til hendelsen når undersøkelsen er avsluttet. Vi ber også om forståelse for at et slikt arbeide tar tid og igjen at det vises respekt for den omkomne, familie og venner som er sterkt berørt av hendelsen.