NLF / Hangglidingparagliding / Speedgliderulykke i Loen 28.04.2019 - oppdatering
Nilsen Trond

Speedgliderulykke i Loen 28.04.2019 - oppdatering

NLF/HPS undersøkelseskommisjon har sammen med Politiet i Stryn undersøkt utstyret til Astri Brandal Reynolds samt gått igjennom videomateriale fra ulykkesdagen. Det ble også gjort en befaring på Hoven i Loen sammen med Politiet og representant fra Skyliften for å evaluere om startstedet kan anses å ha tilstrekkelig sikkerhetsmargin.

Startstedet er anlagt i samarbeide med Fjordane Luftsportsklubb og man har ikke funnet at stedets beskaffenhet kan anses å ha forårsaket hendelsen.

Politiets forbud mot luftsportsaktiviteter som ble nedlagt 3.mai er i dag 21.mai opphevet.

Selv om ulykkesrapporten ikke er ferdigstilt har man i samråd med Politiet og pårørende valgt å frigi noe av det som er avdekket ved gjennomgang av utstyr og videomateriale ettersom dette klart peker mot andre årsaker enn startstedets beliggenhet i forhold til gondolbanen. Vi ber om at man fortsatt har tålmodighet slik at kommisjonen får ferdigstille sitt arbeide.