NLF / Hgph / Nyheter

Vi har fått nye progresjonskort for PP-stigen takket være Kjell-Harald Nesengmo i Indre Salten Paragliderklubb

NLF

På Luftsportstinget 2017 ble Rolf Liland gjenvalgt som president for to nye år. Rolf har vært forbundets president siden 2013. Også Mariann Brattland som har vært 2. visepresident siden 2015 ble gjenvalgt. Ny i presidentskapet er Asle Sudbø.

NLF

Her finner du innkalling og alle saksdokumenter til Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2017.

Hjelp oss til å bli bedre og sikrere piloter - send oss din rapport.

Når, hvordan og hva skal du rapportere?

Fra og med 1.mars 2017 har Østerrike åpnet for at man kan få fly der også med norsk lisens.

Valgkomiteen søker engasjerte medlemmer til styreverv i Hang- og Paragliderseksjonen. 

Vi har frem til nå hatt et system der medlemskap og forsikring faktureres hvert år, mens lisens stort sett skal fornyes hvert annet år. Dette systemet er nok en av årsakene til at for mange av våre medlemmer glemmer å fornye sin lisens tross at påminnelser sendes ut og postes på nett hvert år.

Det er gjort en revisjon av våre lisensutstedelses og fornyelsesskjemaer.

Vi har laget et nytt kursregistreringsskjema som skal brukes for alle typer kurs og utsjekker