NLF / Hgph / Nyheter

Siden vi ofte har en del norske flygere i Annecy området legger vi ut litt info.

NLF

Det landsomfattende arrangementet «luftsportens dag» ble for første gang gjennomført i august 2021. Planen var å avholde arrangementet på våren, men pandemisituasjonen gjorde at dagen ble flyttet til høsten. I år planlegger vi igjen et arrangement på våren.

Litt info og presiseringer basert på ting det kommer spørsmål om : Man FORNYER et gyldig bevis - dvs. fornyelse gjør man i november eller desember.

Her finner du informasjon om dine forsikringer hos NLF - samt hva du skal gjøre ved skade

Ny forskrift om luftromsorganisering legger til rette for sikker og velintegrert luftfart. Illustrasjonsfoto: Avinor AS
NLF

Etter over fem år med arbeid kunngjorde Samferdselsdepartementet onsdag 15. desember den nye luftromsforskriften. NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa mener prosessen har vært god og at resultatet ble bra.  

Trenger du reiseforsikring?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter.

Her finner du spesielle lærebøker/kompendier som tar for seg spesialfelt inne HG, PG og SPG utdannelse:

NLF

På Luftsportstinget 2021 som ble avholdt på Gardermoen lørdag 16. oktober ble Rebecca Hansen valgt til president. Hun er den første kvinnelige president i organisasjonens historie.

NLF

Fredag 15. og lørdag 16. oktober ble det gjennomført syv seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Protokoller er skrevet fra alle de åtte møtene. Signerte protokoller er lagt ut her på hjemmesiden.