NLF / Hps / Nå kommer nok snart sommeren.....
Nilsen Trond

Nå kommer nok snart sommeren.....

Det har vært en begivenhetsrik vår og det har ikke bare vært gode begivenheter

Tross til dels dårlig flyvær i deler av landet har det blitt logget mer enn 16 000 turer med HG, PG, PPG og SPG i perioden 1.april til 12.juni – April var den gode måneden med mer enn 10 000 turer logget,  det er logget 4 300 i mai og 1 700 så langt i juni. Totalt er det logget mer enn 31 500 turer i år.

Nå er det ikke uvanlig at våren også utmerker seg på hendelsesoversikten og det kan nok ha flere årsaker; noen kommer ut av vinterdvalen, det er vårtermikk, nytt utstyr, høy aktivitet årsakene er mange.

Årets 3 første måneder resulterte i 27 hendelsesrapporter, de neste 2,5 månedene har resultert i 53 hendelser hvorav 1 fatal som vel alle kjenner til. De 53 er fordelt på 2 HG, 42 PG og 9 SPG. Her er det nok fortsatt ganske store mørketall. En klar indikasjon på at ikke alt rapporteres er at vi får etterlyse rapporter både for hendelser som er varslet og hendelser som vi er blitt oppmerksomme på uten at det har kommet noe varsel.

Det er flere gode grunner til å rapportere, foruten den åpenbare, at vi ønsker å lære av feilene som blir gjort, så gjør det også kommunikasjon mot Politi og media betydelig enklere når seksjonen er informert og oppdatert om alt som skjer. Har vi kjennskap til hendelsene, hva som skjedde og hvorfor blir jobben med å forsvare våre aktiviteter en god del enklere. Det er vanskelig å klare å overse kommentarer på artikler i avisene som omhandler våre hendelser og mange har vel registrert at det vi driver med ikke alltid anses ansvarlig og ufarlig. Dette kan vi påvirke både gjennom at vi ikke blir omtalt så ofte fordi vi har hatt hendelser, og ved at vi klarer å fremstå som ansvarlige selv om vi driver med noe mange syns er svært risikabelt.

Pinsen som vel de fleste synes skal innebære noen fridager innebar en god del jobb. Første redningsaksjon var i gang allerede fredag, denne fikk ikke media tak i og det var en ulykke med relativt ‘snilt’ utfall selv om den hadde potensiale til å kunne bli svært alvorlig. Denne ble nok overskygget av BASE ulykken samme område. Lørdag kveld kom det nytt varsel og det ble samtaler både med utøvere på plassen, Politi og media, noe som fortsatte gjennom resten av Pinsen og litt til. Dermed var diskusjonen om å forby våre aktiviteter i enkelte områder i gang igjen.

NLF burde nok bli flinkere til å gjøre regelmessige oppsummeringer av status når det gjelder hendelser, så det ikke kun er på klubbens sikkerhetsdag man får en påminnelse om at vi ikke er overmenneskelige. Vi skriver det slik rett og slett fordi at det bildet som trer frem når man går igjennom disse hendelsene er at vi i høyeste grad er menneskelige. Og da i den forstand at det er menneskelig å feile – for det er det vi gjør og som skaper hendelser.

Utdanningsprogrammet vårt har følgende advarsel:

Det advares mot:

- For rask progresjon     - Overmot              - Uoppmerksomhet        - Uvitenhet
- Sjansetaking                - Feilvurdering       - Manglende ferdighet

Tilfeldig? Nei absolutt ikke. De som skrev det programmet har nok også lest mange hendelses-rapporter og grunnen til at dette listes opp er fordi det ligger en eller flere av disse som medvirkende årsak bak mer eller mindre hver eneste hendelse vi har. Hva betyr så det? Kort summert, i prinsipp alle hendelser kunne vært unngått.

Rett fra levra og ærlig:

  • Man blir ikke overrasket av dårlig vær – vi sjekker det ikke (godt nok) eller tar en sjanse på at ‘det går’
  • Man har ikke uflaks med starten – vi mangler ferdigheter, tar sjanser eller feilvurderer
  • Det oppstår ikke plutselige feil med utstyret – vi har ikke sjekket det godt nok
  • Man har ikke uflaks og bommer på landing – vi feilvurderer, tar sjanser, er uoppmerksomme eller er for eplekjekke

Ved mange hendelser så ligger det en kjede av årsaker eller faktorer i bakgrunnen, som kan påvirke sikkerheten negativt og dermed resultere i et utfall man ikke hadde ønsket. Det er forskjellig fra person til person hvor mye de påvirker og om de påvirker. Man takler kanskje 1, 2 eller 3 av disse faktorene – men på et eller annet tidspunkt ser det ut til å bli for mange ugunstige faktorer og vektskåla tipper over så vi får en hendelse.

Hva er så disse faktorene?

Man kan nevne i fleng: Nytt utstyr, nytt startsted, uvante forhold, regnbyger, vind, publikum, kø på start, man er førstemann i køen eller sistemann på start, dårlig tid, sliten, trøtt, dagen derpå, ikke i form, ikke flydd mye nylig, press/oppmuntring fra andre flygere, x ikke vellykkede startforsøk, for mange eller nye duppeditter….listen er lang av små kanskje hver for seg ubetydelige elementer, men likevel trolige årsaker til at vi gjør dårlige valg eller feil vurderinger som igjen leder til hendelser.

Ved de fleste av de alvorlige hendelsene er et antall av disse faktorene til stede. Det er ikke lett å si hvor mye de har hatt å si for utfallet, men de har helt sikkert ikke innvirket positivt. I år har vi fått litt ekstra fokus på det og bildet trer derfor ekstra godt frem.

Vi er alle selv den som i sluttenden er ansvarlig for vår egen sikkerhet. Vi gjør våre valg basert på våre ønsker, kunnskaper, ferdigheter, forhold og disse nevnte faktorene. Når vi velger å fly en dag vi ser det regner en stykke unna, så tar vi en sjanse, vi gambler på at vi er på bakken før regnet når oss. Når vi velger å fly en dag det er meldt vindøkning så har vi enten ignorert å sjekke, så vi vet ikke at den kommer eller vi har bedømt at vi enten takler den eller er på bakken før den når oss, kort sagt vi tar en sjanse, vi gambler. Når vi stresser med å komme oss i luften og gjør en dårlig utstyrssjekk så gambler vi på at det går bra, når vi tar med oss nytt utstyr på en ny start og samtidig har litt dårlig tid, så gambler vi på at det går bra. Er det en sak som er sikkert når det gjelder gambling så er det at man langt fra alltid vinner.

Det er ingen som skal føle noe behov for å forsvare seg på bakgrunn av dette, som sagt så er det menneskelig å feile og vi gjør det alle sammen med jevne mellomrom, undertegnede inkludert.

Målet er å skape litt fokus på disse små tingene som i seg ikke skaper en hendelse, men som alt for ofte er en bidragende faktor til at hendelser oppstår når for mange av dem er til stede. Er du 100% klar for å fly? Er forholdene maksimale for den flyturen du ønsker? Har du kontroll på alle faktorene?

Det skal være gøy å fly og det er det når du har kontroll på faktorene. Vi driver med det folk anser er en risikosport, men vi kan selv påvirke hvor stor den risikoen er. Sørg for at den ikke er større enn den behøver å være. Man blir regelmessig møtte med: ‘Jammen, da må jeg jo kanskje stå på bakken’. Ja, det er en helt korrekt konklusjon, noen ganger skal kanskje akkurat du stå på bakken, kanskje til og med om andre likevel flyr. Det er din flyglede og din sikkerhet det er snakk om. Om noe er sikkert så er det at fortsatt er det bedre å stå på bakken og ønske man var der oppe, enn å være der oppe og ønske at man sto på bakken.

Flyging er ikke noe man skal drive halvhjertet med. Man skal ikke ‘bare fly en tur’. Tren så du blir bedre og tren ekstra på det du kanskje ikke er flink nok på, være seg om det er å håndtere vingen, lese vær, starte, fly aktivt, lande eller vedlikeholde utstyret. Alle kan bli bedre på noe. Kunnskaper, ferdigheter, fokus og riktige vurderinger er det som skal gjøre flyturen trygg. Ikke baser turen din på at du skal ha flaks, en dag er det slutt på flaksen.

Det er alt for mange som ‘bare’ skulle skli ned før regnet eller vinden kom, som ikke avbrøt startforsøket før det var for sent, som fløy den dagen det var for mye vind og turbulens osv osv.

Vi har et tilsvarende uttrykk, men akkurat her høres det kanskje ‘riktigere’ ut på engelsk – de sier ‘better safe than sorry’ og vi vår sport er det svært sant. Ta gode marginer, større enn du egentlig syns de bør være. Ta deg god tid selv om du syns du har liten tid. Skal du forte deg ut før vinden eller regnet kommer, så gå ned i stedet. Du får mer trim og er helskinnet, ingen av delene er negativt. Vær uthvilt, vær edru, vær opplagt, kort sagt vær klar og motivert for å fly selv for en 1 minutts sklitur.
 

Ha en flyplan selv for en skolebakketur, følg planen. Ha en mental eller skriftlig sjekkliste du bruker før flyging, bruk den hver gang og følg den slavisk. Avbryt flyturen i god tid og høyde og gå for en trygg og kanskje litt mindre ‘macho’ landing. Ha gode marginer hver gang så du ikke trenger flaks….

God sommer til alle våre medlemmer – fly forsiktig.