NLF / Info / Operativ informasjon LSU 2023

Operativ informasjon LSU 2023

Sett deg inn i denne operative informasjonen hvis du skal operere et fartøy eller delta på en luftsportsaktivitet under LSU2023.

OPERATIV INFO LUFTSPORTSUKA STARMOEN/ELVERUM 2023, (LSU 2023):

For å sikre størst mulig fleksibilitet og sikker avvikling av de forskjellige luftsportsaktivitetene, er det viktig med god kommunikasjon. Det kan til tider være mye trafikk inn og ut av flyplassen.

Besøkende luftveien som ikke er påmeldt.

Alle er selvsagt velkomne, men med så mye trafikk som det kan være til tider, er det viktig for oss å kunne koordinere det som skjer rundt flyplassen.

Ta derfor kontakt med Starmoen på frekvens 123.350 for informasjon om pågående aktiviteter samt veiledning for landing i god tid før ankomst Starmoen. Er ikke radioen betjent, gjelder de normale prosedyrene som er publisert. (seil opererer vest av plassen og øvrig trafikk på østsiden). 

Trenger du å nå oss kan du ringe ORS tlf.  95905887 / 99577598.

For etablerte deltagere under LSU2023.

Er du etablert på Starmoen og ønsker å være aktiv utøver, er det obligatorisk å delta på den daglige morgenbriefingen. Briefingen gir oss grunnlaget for koordinering, eventuelle begrensninger og spesielle forhold som krever skjerpet oppmerksomhet og prosedyrer.

Har du ikke anledning å delta på morgenbriefingen, må du ta kontakt med tårntjenesten/bakkeradioen på «Kongehaugen» før du flyr, med info om dine intensjoner og for en briefing om hvordan dette passer inn i forhold til annen kjent og planlagt aktivitet.

Intensjonen til LSU2023 er å få utøvd og vist frem alle NLFs luftsportsaktiviteter. I perioder kan flere av aktivitetene foregå parallelt/samtidig, noe som krever stor grad av fleksibilitet og koordinering. Dette betyr ofte at en må innordne seg hverandres behov og egenart.

For eksempel så må luftrommet over plassen være tømt og aktiviteter på bakken stoppe opp de 3-5 minuttene det tar å få et fallskjermdropp trygt ned på bakken.
Stor aktivitet kan i perioder føre til noe venting på bakken eller i luften, og dette er noe som vi håper alle aksepterer.

Radiokommunikasjon og ansvar

Det understrekes at Starmoen og luftrommet rundt ikke er kontrollert. Du som fartøysjef har det fulle ansvaret om å ta avgjørelser for gjennomføring av sin flyging relatert til annen trafikk, vær og vindforhold.

Tårntjenesten på frekvensen 123.350, vil gi relevant info ut fra en helhetsvurdering, og komme med henstillinger samt forslag til trafikkavvikling. Vi ber om at slike henstillinger følges så lenge dette ikke oppfattes som sikkerhetsmessig uforsvarlig. Slike vurderinger er som sagt den enkelte fartøyssjefs ansvar. Bruk gjerne App’n SafeSky. Last det ned (gratis versjonen) så har du en oversikt over trafikken rundt Starmoen av andre Safesky brukere.

Parkering

Det kan i perioder være trangt om plassen angående parkering av luftfartøy. Normalt benyttes området nord for Elverum flyklubb og områdene rundt hangarene. Pass på at du ikke blokkerer for andre fly og/eller tilgang til/fra hangarene.

Følg anvisning og informasjon. Det vil i perioder være personell som veileder deg til parkering.

 

Med vennlig hilsen

 

Santiago (Santi)

Operativ leder