NLF / Mikrofly / Praktisk Flyging
Roger Holm

Praktisk Flyging

Her kan du laste ned boken PRAKTISK FLYGING, et viktig dokument som omtaler de alle fleste ting vi skal huske på og kunne noe om for å fly på en trygg måte.

Forfatter er Espen Grønstad
907 30 408
espengronstad@gmail.com