NLF / Modellfly / Håndtering av uønsket lyd
Jon Gunnar Wold

Håndtering av uønsket lyd

Veileder for håndtering av uønsket lyd inneholder bla. :

  • Tips om støydemping
  • Hvordan foreta støymåling
  • Håndtering av naboklager 

Veilederen kan bestilles i trykket utgave. Vi sender gratis til våre klubber.