NLF / Modellfly / Hvor høyt kan jeg fly med modellfly?
Jon Gunnar Wold

Hvor høyt kan jeg fly med modellfly?

5-kilometersgrensen rundt lufthavner er blant de tingene du må være obs på som modellflyger

Modellflygere tilsluttet NLF har ingen fast høydebegrensning, men det betyr ikke at du kan fly så høyt du vil overalt. For å bevare vår rettighet til å fly fritt er det avgjørende av alle medlemmer vet hvilke begrensninger som gjelder, og tar ansvar for å etterleve reglene.

Oppdatert 7. sept: lenken til lufthavnkart med 5-kilometersgrensen i bulletengen virker ikke, her er korrekt lenke:
https://avinor.no/en/corporate/at-the-airport/droner/choose-airport

Vedlagte sikkerhetsinformasjon er laget i samarbeid med Luftfartstilsynet.