NLF / Modellfly / Luftfartstilsynets vedtak om registrering av modellflygere oppheves
Jon Gunnar Wold

Luftfartstilsynets vedtak om registrering av modellflygere oppheves

Luftfartstilsynet har tidligere avvist NLFs ønske om å få registrere medlemmene på deres vegne i droneoperatørregisteret flydrone.no. NLF klaget på vedtaket, og Samferdselsdepartementet har den 28. juli 2022 bestemt at Luftfartstilsynets vedtak oppheves, og at saken om masseregistrering utredes på nytt.

Departementet krever at Luftfartstilsynet:

  • utreder spørsmålet om masseregistrering på nytt, fordi saken har blitt mangelfullt utredet i strid med forvaltningsloven § 17
  • «uten ugrunnet opphold» vurderer om det skal gis unntak fra registreringskravet mens utredningen pågår
  • sikrer at personer under 16 år fortsatt får lov til å fly iht. NLFs sikkerhetssystem, samtidig som personer fra 15 år bør kunne registrere seg uten foreldrenes medvirkning
  • foretar en grundig vurdering av størrelsen på årsgebyret knyttet til denne typen registrering – herunder om gebyret skal være lavere for modellflygere som ikke har krav om nett-eksamen
  • gjennomgå informasjonen på flydrone.no slik at personer som skal fly iht. NLFs sikkerhetssystem Modellflyhåndboka gis mulighet til å registrere nettopp dette, dersom de skal registrere seg direkte i portalen

Informasjonen på flydrone.no må bli relevant for NLFs medlemmer

Uavhengig av utfallet av ny utredning om masseregistrering, krever altså departementet som et minimum at flydrone.no må tilpasses modellflymedlemmer i NLF, ved at medlemmene får «korrekt og relevant informasjon» om hva det innebærer å fly iht. godkjent sikkerhetssystem i spesifikk kategori (Modellflyhåndboka) dersom de må registrere seg individuelt.

Du må fortsatt registrere deg dersom du skal fly nå

I påvente av ny utredning, og fram til et eventuelt midlertidig unntak fra registreringskravet foreligger, må alle som skal fly være registrert på flydrone.no og ha merket modellen med ditt registreringsnummer. (Du må oppgi forsikringsinformasjon ved registrering, og NLFs modellflyforsikring har polisenummer GA1592322, forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige). Dersom du har konkrete spørsmål vedr. registreringen og det praktiske rundt betaling, merking eller annet, må du kontakte Luftfartstilsynet på postmottak@caa.no.

Vi gjør oppmerksom på at frem til Luftfartstilsynet imøtekommer departementets krav om tilpasning, vil registreringsløsningen fortsatt være dårlig tilpasset våre medlemmer og inneholde misvisende informasjon. Dersom du ikke skal fly på en stund, kan du velge å avvente utfallet av Luftfartstilsynets nye utredning av spørsmålet om masseregistrering.

For ytterligere informasjon viser vi til Samferdselsdepartementets brev som du finner vedlagt nedenfor.