NLF / Modellfly / Modellflyseksjonen
NLF 2015

Modellflyseksjonen

Modellflyging er en av forbundets mest populære aktiviteter, og våre 80 modellflyklubber er fordelt over hele landet. De aller fleste klubbene disponerer egne modellflyplasser, og mange har avtaler om leie av haller for inneflyging. Modellflyseksjonen har fokus på holdningskapende arbeid og opplæring for at klubbene skal kunne fly modellfly på en trygg måte. Vårt styre jobber etter langtidsplanen som Luftsportstinget vedtar.