NLF / Modellfly / Seksjonsmøtet modellfly 2023
Jon Gunnar Wold

Seksjonsmøtet modellfly 2023

Over 20 klubber var representert på årets Seksjonsmøte. Møtet avholdes annethvert år, og her vedtas seksjonens planverk, budsjetter, og det velges et styre som skal lede seksjonen mellom møtene. Espen Bakke ble gjenvalgt som styreleder.

Anders Holt Jacobsen trådte av som nestleder etter 12 år i styret, og Jonny Rinde Johansen tar hans plass som nestleder. Nye styremedlemmer er Lisa Lindén Vaags fra Larvik MFK, og Stein-Vidar Torø fra Cirrus RCFK. Varamedlemmer er Monica Enger og Jon Arne Iversen.

VedleggStørrelse
PDF icon protokoll_seksjonsmote_modellfly_2023.pdf222.29 KB