NLF / Motorfly / ENDELIG ASFALT I TRYSIL
Torkell

ENDELIG ASFALT I TRYSIL

Trysil flyplass
Denne banen får snart fast dekke. Foto: Trysil flyklubb

Helt siden åpningen av Trysil flyplass, Sæteråsen, i 1978 har det vært et sterkt ønske om å få banen asfaltert, men inntil nylig har lite skjedd. Nå vil Trysil Flyklubb sørge for at grusbanen blir oppgradert med fast dekke.

– Når kommunen ikke har klart å holde hva de har lovet, tar Trysil Flyklubb saken i egne hender. Asfaltleggingen vil starte så fort banen har tørket opp etter en fuktig vår. Dugnadsarbeid med grøfting og tilkjøring av bærelag vil komme i gang i løpet av en ukes tid, sier Per Gunnar Stensvaag i Trysil flyklubb.

 Den 20. mai fikk man demonstrert hvor viktig det er å få realisert prosjektet. Et småfly på tur landet på den tilsynelatende innbydende banen. Heldigvis gikk det bra selv om dype spor i gjørma viser at det var nære på. En gravemaskin måtte til for å få flyet inn på parkeringa hvor det nå står inntil videre.

Ut fra den store grunnlagsinvesteringen som allerede ligger i Sæteråsen, vil man med relativt beskjedne midler kunne få oppgradert plassen fra noe bortimot ubrukelig til et nyttig og viktig stykke infrastruktur.

Appellerer til flyklubbene om å bidra økonomisk

– Flyklubber over hele Østlandet, for ikke å si hele Norge, bør se en spesiell verdi i å få en funksjonell bane velsignet fri for alt av restriksjoner hva gjelder støy-, trafikk- eller luftromsproblematikk. Nettopp derfor har Trysil Flyklubb så godt som tømt sin egen kasse ved å bevilge 100.000 kroner. Det er med stor takknemlighet vi i dag også mottok en raus gave fra vår søsterklubb i Elverum. At vårt initiativ blir satt pris på, vises ved at også enkeltmedlemmer fra klubber så lang borte som på Ringerrike, sender oss bidrag, sier Stensvaag.

Siden kronerulliga startet like før påske, har vi klubben nå passert 600.000 kroner.

– Asfalt blir det uansett, spørsmålet er hvor mange meter det blir, og det er klart at vi gjerne skulle ha kommet oss helt til enden når vi først er i gang. Til det trenger vi ytterligere drøyt 250.000, forteller Stensvaag.

– En 800 meters kortbaneflyplass med fast dekke i Trysil er noe hele luftsports-Norge vil være tjent med. Derfor oppfordres alle klubber, flyeiere og piloter som ser fordelen ved en asfaltstripe i full lengde på Sæteråsen, til å yte en liten skjerv. Trysil Flyklubb vil uansett ønske alle velkommen til en avgiftsfri landing på fast grunn i løpet av sommeren 2012, avslutter Stensvaag.

Hendvendelser om støtte kan gjøres til Per Gunnar Stensvaag på e-post: pgsten@gmail.com eller på telefon 91617449