NLF / Motorfly / Fremtiden for NLF CAO
Jostein Tangen

Fremtiden for NLF CAO

Foto: acornwelding.com

På det åpne Teamsmøtet den 3. mai, der temaet var behovet for flytekniske tjenester i NLF i tiden fremover, gav svært mange av deltakerne utrykk for et ønske om en videreføring av CAO-tjenestene i en eller annen form.  NLFs administrasjon har derfor jobbet videre med en målsetning om å sikre videre drift av dagens tjenester.  Målsetningen er at alle skal kunne fortsette med dagens ordning i 2024 og videre.  En av hovedutfordringene knyttet til videre drift er tilgangen til kompetent personell som kan lede NLF CAO.  Etter en del sonderinger har NLF nå håp om at det skal kunne inngås avtale om en fremtidig ledelse av NLF CAO tidlig på høsten 2023. Med dette ønsker vi alle flyeiere en riktig god sommer, og håper at alle velger å bli med oss videre i NLF CAO .