NLF / Motorfly / Guide til vinterflyging
Jon Gunnar Wold

Guide til vinterflyging

Foto: Vidar Kilen
Foto: Vidar Kilen

Luftfartstilsynet og PAL har igjen utarbeidet vinterguide og presentasjonsmateriell som gir god informasjon om feller og farer en kan komme ut for ved flyging om vinteren. Målgruppen for dette opplegget er motor- og mikroflygere. Vi oppfordrer alle til å gå studere vinterguiden, den finner dere her: https://rise.articulate.com/share/GbjVYzqX6DL1mCIWxnQXR1xqB_4lfHZx#/

Det tilhørende presentasjonsmateriellet blir oversendt klubbene på e-post til operativ ledelse, og vi håper at så mange klubber som mulig vil arrangere klubbkvelder der dette presenteres for interesserte, og ellers følge opp aktuelle piloter som vil fly i vintersesongen. Om noen som planlegger å gjennomføre klubbkveld, og av en eller annen årsak ikke har fått presentasjonsmateriell er det bare å ta kontakt med Stian Kultorp eller Tom Bjerke på e-post: stian.kultorp@nlf.no eller Tom.Bjerke@nlf.no for å få dette tilsendt.