NLF / Motorfly / NLF relanserer ordningen med støtte til utdanning av motorflyinstruktører
Hatlestad Ola Tau

NLF relanserer ordningen med støtte til utdanning av motorflyinstruktører

NLF tar nå imot søknader til instruktørstøtte. Vi har gjort noen endringer i ordningen som vi håper vil føre til at den blir mer treffsikker og at alle får gjennomført utdanningen. 

Ny støtteordning i hovedtrekk:

  • I nærmeste fremtid vil NLF gi økonomisk støtte til inntil ni kandidater
  • NLF støtter hver kandidat med 50.000 kroner (Utbetales ved bestått skill test)
  • Kandidaten må fremmes av en klubb som har behov for instruktører
  • NLF vil tilrettelegge for at vi kan sende inntil ni kandidater så fort som mulig en utvalgt skole i utlandet. Vi jobber med et par alternativ der fellesnevneren er lavere pris, stabilt vær og gjennomførbarhet. Her kan hele den praktiske utdannelsen gjennomføres i én til to bolker
  • CPL teori er ikke et krav, men det er opp til klubben å vurdere om de trenger instruktører som kun kan skole til LAPL
  • Vi tar sikte på at utdannelsen for alle kandidater vil være fullført innen  31. desember 2024

Følg mer her for oppdateringer.

Stay tuned & fly safe! 

Søknadsfrist 24. november - SØK HER