NLF / Nyheter
NLF

Innehavere av PFLY-kort for Avinors lufthavner får trolig drahjelp av helsevesenet, slik at det i framtiden kan åpnes for at kortene gir passeringsmuligheter inn og ut av lufthavnene. Første prioritet i utviklingsarbeidet er imidlertid å få mikroflygere og andre innehavere av nasjonale flygebevis med i ordningen.

EASAs kommende felleseuropeiske regelverk for droner vil også omfatte modellfly, men gjennom intenst arbeid har NLF, FAI og Europe Air Sports fått til en klausul som overlater ansvaret for modellflyging for sport og rekreasjon til det enkelt lands luftfartsmyndighet. Når EASA-reglene trer i kraft fra 2018 vil våre modellflymedlemmer kunne fly som før. Les referat fra siste møte med EASA her.

I Sverige er det nå forbudt med foto- eller videokamera på multikopter og modellfly. Forbudet gjelder både privatpersoner og nytteflyging. NLFs medlemmer må respektere forbudet, og ikke fly med kamera i Sverige.

NLF

Dag Eckhoff fra Oslo modellhelikopterklubb ble tildelt FAIs Aeromodelling Gold Medal ved FAI General Conference på Bali i oktober.

Innbydelse går med dette til våre pilotvenner for sesongavslutning på Ole Reistad Senter og Starmoen Flyplass 2016!
Hjertelig velkommen skal du være fra fredag kveld til søndag.

Norges luftsportforbund jobber kontinuerlig for å bevare de friheter du har som modellflyger i Norge. I 2015 og 2016 har arbeidet blitt betydelig intensivert, grunnet forslag til felleseuropeisk regelverk fra EASA, og arbeid med ny modellflyforskrift fra Luftfartstilsynet. Her er en oppsummering av arbeidet, og hvordan det kan komme til å påvirke din klubb og deg som modellpilot.

NLF

For å kreve inn riktige klubbkontingenter trenger NLF å få vite hvilke kontingentsatser din klubb vedtok på siste årsmøte.

Skjemaet som du finner nedenfor må være NLF i hende innen 25. oktober for at riktige kontingenter skal kunne kreves inn for 2017.

 

Årets fagseminar blir en ren skolesjefsseminar. Datoen er satt til 19.-20. november på Gardermoen.

NLF

Generalløytnant Wilhelm Mohr døde på Diakonhjemmet den 26. september. Mohr ble 99 år gammel.