NLF / Skjema / Stormodellregister

Stormodellregister

Iht. Modellflyseksjonens håndbok skal alle modeller over 75 kg registreres. Eier av modellen er ansvarlig for å registrere hver modell i dette skjema.

Modellen skal kontrolleres av instruktør klasse I1 før flygetillatelse gis. For bestilling av kontroll: send e-post til jgw@nlf.no
Egen ansvarsforsikring er obligatorisk. Slik forsikring koster 250,- (samt evt. gebyr for porto/papir, for tiden kr 85,-) pr år pr. pilot, og fåes ved å henvende seg til melwin@nlf.no.