NLF / Sportsfly / Aktivitetene i antall flytimer pr år
Pål S. Vindfallet

Aktivitetene i antall flytimer pr år

Aktivitetsrapportering

 

2022:  antall timer/landinger


 

2021:  antall timer/landinger


2020 : antall timer/landinger


2019 :  antall timer - kjennemerke 


2018 :  antall timer - kjennemerke - klubbene


2016 :  antall timer - kjennemerke 


2014 :  antall timer - kjennemerke - klubbene 


2009 :  antall timer - kjennemerke - klubbene


2008 :  antall timer - kjennemerke - klubbene


2007 :  antall timer - kjennemerke - klubbene


 

VedleggStørrelse
PDF icon flytimer_starter_2022.pdf47.05 KB