NLF / Sportsfly / Flytrygging
Roger Holm

Flytrygging

Velkommen til Flytryggingkomiteen (FTK) i Mikroflyseksjonen 

Grunnprinsipper og målsetting.

Målsettingen med flytryggingsarbeidet er å omsette flytryggingstiltak i praksis for å forebygge uhell og ulykker med mikrolette fly. For å oppnå dette legger Flytryggingskomiteen til grunn 5 kjente prinsipper for sikkerhetsstyring.

Disse er:
1. identifikasjon av risikomomenter
2. innebygging av sikkerhetskrav
3. informasjon om sikkerhet
4. kontroll og oppfølging
5. erfaringsutveksling

Flytryggingskomiteen (FTK) for Mikrofly i Norges Luftsportforbund er det fagorganet som er etablert i samråd med styret i mikroseksjonen for å administrere, og sette ut i livet flytryggingsmessige tiltak overfor mikroflyvirksomheten i alle landets klubber.

På disse sidene vil det være tilgjengelig sikkerhetsinformasjon til mikroflyutøvere, samt hjelpemidler til sikkerhetsarbeid i klubbene, og aktuell sikkerhetsinformasjon som flytryggingskomiteen vil nå ut til medlemmene med.

 

Tendens i 2016:
Landingsuhell og motorstans.

 

Tendens i 2010:
Landingsuhell og ulykker - lav flyfart under ujevne vindforhold.Tendens i 2009:
Landingsuhell - dårlig stabiliserte innflyginger.

 

Tendens i 2008:
Teknisk feil - nødlanding nødvendig.

 

Hendelser 
er et samlebegrep for Luftfartshendelser, Lufttrafikkhendelser, HMS-hendelser og Ytre miljø-hendelser. Begrepet omfatter både tilløp til hendelser, ikke alvorlige og alvorlige hendelser, samt ulykker. Meldinger 
er en fellesbetegnelse for avvik, merknader, forslag til forbedringer, tilrådninger og hendelser. Meldinger kan oppstå fra interne og eksterne revisjoner og inspeksjoner, eksterne og interne undersøkelser eller egenmeldinger.

 

Rapporteringsskjema
Det er fire ulike rapporteringsskjema. NF-2007, rapport om mikroflyhendelse, forenklet hendelsesrapport MFS-NLF og melding MFS NLF. Det første er for alvorlige fatale ulykker (Offentlig rapport til LT), det andre for alvorlige hendelser, det tredje for mindre alvorlige hendelser, og det siste for uønskede forhold, altså en bekymringsmelding som alle medlemmer kan sende inn til Mikroflyseksjonen. Alle tre skjema ligger under Dokumenter -> Flybevis, Tillatelser etc. Skjema sendes på epost til fagsjefen i MFS eller i vanlig post.