NLF / Sportsfly / Kontakt oss
Pål S. Vindfallet

Kontakt oss

Sekretariatet
Postadresse/Besøksadresse 
NLF Sportsflyseksjonen
Møllergata 39 
0179 OSLO 
Telefon 23 01 04 50 
E-mail: post@nlf.no

 

Fag- og avdelingssjef for sportsflyseksjonen
Tom Bjerke 
Direkte telefon : 995 45 119

E-mail:  Tom.Bjerke@nlf.no


 

NLF Sportsflyseksjonens styre 2023-2025
Fullstendig kontaktliste 

 

Seksjonens utvalg (se fullstendig kontaktliste over):

Flytryggingsutvalget, Håndbokredaksjonen, Aktivitetetsutvalget (ansvar for informasjon og konkurranser), Operasjons- og utdanningsutvalget, Teknisk utvalg, Valgkomité, FAI - CIMA kontakt


 

Sportsflyseksjonens seniorkontrollanter (IK-1e)
Kontaktliste