NLF / Sportsfly / Risikoanalysering for sportflyklubber
Roger Holm

Risikoanalysering for sportflyklubber

Formål med å utføre en risikoanalyse
I henhold til SFHB utgave 8, kapittel 6.1.4.2 skal Flytryggingsleder i den enkelte klubb rutinemessig foreta en systematisk risikoanalyse for å identifisere hvilke risikoer som er knyttet til klubbens lokale operasjoner. Dette er for å ha egenkontroll på klubbens sikkerhetsnivå, slik at en kan drive virksomheten på en tryggest mulig måte.

Opplæring i risikoanalyse på TEAMS
Vi kjører i gang flere kurs på TEAMS for å vise hvordan man kan gjøre enkle men virkningsfulle risikoanalyser i klubben eller for din egen del. Første kurskveld kommer mandag den 17. april med oppstart klokken 18, og det komme flere slike etter hverandre på våren.

Grovanalyse som analyseverktøy
Nedenfor ligger en enkel prosedyre for å lage en risikoanalyse i klubben som word-mal. Dernest finner du en PowerPoint presentasjon som forteller hvordan en risikoanalyse kan utføres som en grovanalyse. Den ligger også som en ren leseversjon i PDF format. Beskrivelse av hvordan dette fungere kan du lese i presentasjonen, som ble vist under oppdateringsseminaret for instruktører i oktober 2022. Som fjerde vedlegg ovenfra ligger Word-mal for grovanalyse med eksempler på hvordan en kan føre inn risikoforhold og bekymringer. Denne kan dere bruke som mal for å starte opp med å lage en egen analyse.

De tre neste filene er et hjelpeskjema for å komme fram til risikoforhold i en idédugnad, den omtalte håndboken, en artikkel som forteller om bakgrunnen for seksjones bruk av risikoanlyser allerede fra 1999. Den kan du også bruke i dag dersom du heller vil følge den.

Gjør det enkelt til å begynne med
En enklere metode for å lage risikoanalyse i fellesskap med aktive medlemmer er den øverste på listen under teksten. Nummer to på listen er mer en omfattende forklaring og inkluderer også flere tabeller og mal til å skrive rapporten.