NLF / Sportsfly / Sikkerhetssystemet
Roger Holm

Sikkerhetssystemet

Alt på denne siden er en del av sikkerhetssystemet - "Et komplett luftfartssystem for sportsfly".

Du kan laste ned sikkerhetssystemet (MFHB) på rundt 100 sider, skrive det ut og sette det rett inn i en perm.

Utgivelsen av et nytt sikkerhetssystem med endrede tillatt maksimalmasse, og oppdatert teoretisk og praktisk treningsprogram tar mer tid enn først antatt. Derfor har Luftfartstilsynet den 7. januar 2020 etter søknad forlenget godkjenningen av det eksisterende sikkerhetssystemet til den 31. desember 2021.

Dette PDF formatet er søkbart, og ved å bruke "Ctrl-F" eller den mer avanserte "Ctrl-Shift-F", åpnes et søkevindu der du kan søke opp bestemte nøkkelord i teksten. Da finner du fort fram til det du leter etter. Du kan også markere tekst og kopiere denne over på "Word" eller "Notepad" ved behov. 


Mikroflyhåndboken utgave 7 (20. juli 2017)

Gyldige oppdateringer  (07. juli 2020)
Endringer på høring  (06.juli 2020)
Prosedyrer til SiFoS  (06.05.2020)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Vedlegg til kapittel 3 Operative bestemmelser

Vedlegg 3.1 til 3.7 (Juni 2017)

Vedlegg til kapittel 4 Utdanning

Vedlegg 4.1 til 4.8 (DES19)
Vedlegg 4.9 Slepeutsjekk-øvelser fra Seilflyhåndboken (JAN19)
Pensumliste for teorifagene (Februar 2018)
Skoledokumenter (Det som er merket med * er inkludert i Sikkerhetssystemet)
PFLY autorisasjon (åpnet for 2020)

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.

Vedlegg til kapittel 5 Tekniske bestemmelser

Vedlegg 5.1 Norske krav til luftdyktighet for mikrofly.doc (DES2010)
Vedlegg 5.2 Vektkontroll sportsfly.pdf (01JAN20)
Vedlegg 5.3 Importtillatelse sportsfly.pdf (01JAN20)
Vedlegg 5.4 Skilter og merking i cockpit.pdf (01JAN20)
Vedlegg 5.5 Minimum_instrumentering_mikrolett_materiell.pdf (22JAN20)

Vedlegg tilkapittel 6 Flytrygging

Vedlegg 6.1 Mal for havarirapport ICAO ANNEX 13 (Mars 2016)
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker   (Februar 2017)

Overgangsbestemmelser til kapittel 5 (vil gjelde etter at nytt sikkerhetssystem utgave 1 utgis).

NLFs Kvalitetshåndbok Om internrevisjoner og ledelse (15.06.2016)

 


Mal for rapporter fra utvalg til hvert styremøte (JAN20)
 

Tidligere revisjoner av sikkerhetssystemet:

Utgave 7       (20.07.17)
Revisjon 6.3  (13.05.16)
Revisjon 6.2  (31.08.12)
Revisjon 6.1  (15.01.10)
 

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.